CZ | EN
Home  MUDr. Zbyněk Maška  ACP metoda  Rázová vlna  Laser s laserovou sprchou  Dárkový certifikát  Ceník  Kontakt

ACP METODA – léčba krevními destičkami

O metodě:

Léčba při artrózách kloubů a po úrazech pohybového aparátu vyžaduje dobře sladěnou a komplexní řadu událostí, při kterých bílkoviny krevní plazmy slouží jako poslové regulující léčebný proces. Mnoho bílkovin, které se účastní tohoto léčebného procesu se odděluje z krevních destiček. Krevní destičky jsou v klidové fázi neaktivní. Narušením cévní stěny při odběru krve dojde k jejich aktivaci a uvolnění prospěšných bílkovin a růstových faktorů. Řadu let vzbuzovala derivace krevních komponentů z pacientovy krve a jejich dodávání na místo zranění nebo poškození rostoucí zájem, zejména co se týče užití v ortopedii. Nový výzkum a technologie rozšířily použití této terapie i při ortopedických zákrocích. Tuto úspěšnou metodu, používanou v celé střední a západní Evropě, využívám již od roku 2010.

Co je autologní upravená plasma (ACP)? ACP je koncentrát krevních destiček, kmenových buněk a růstového faktoru vytvořeného z vaší vlastní krve. Zvýšená hladina růstového faktoru zlepšuje signalizaci a odvod buněk do místa zranění nebo opotřebení kloubu a optimalizuje také prostředí potřebné pro uzdravení. Často se o ní hovoří jako o plasmě bohaté na krevní destičky (PRP), tento druh léčby se využívá v léčbě a uzdravení pohybového aparátu.
 


Jak ACP metoda funguje? Lékař odebere malé množství periferní krve z Vaší paže za použití malé jehly a originální, speciálně navržené stříkačky Double Syringe System. Poté projde krev procesem rychlého odstředění ve speciálním zařízení, kde se oddělí a zkoncentrují krevní destičky, kmenové buňky a další přínosný růstový faktor z krve. Plasma, která obsahuje tyto destičky se poté aplikuje do léčené oblasti. Díky použití Double Syringe Systému je zcela vyloučena kontaminace krve mezi odběrem a zpětnou aplikací do místa zranění nebo poškození. Celý proces produkce ACP obvykle netrvá déle než 20 minut.
 


Jaká jsou rizika spojená s léčbou ACP? ACP používá k léčbě zranění přirozené léčivé schopnosti Vašeho vlastního těla. Nežádoucí účinky se při použití ACP metody téměř nevyskytují.

Indikace:

Artróza velkých kloubů I. až III. stupně

Poranění šlach a vazů

Ruptura Achillovy šlachy

Čerstvá poškození kloubních vazů a menisku

Těžké podvrtnutí kloubů a natažení svalů

Ostruha kosti patní/plantární fascitida

Podpora hojení kostí, svalů a šlach po úrazech a operacích

Tenisový/golfový loket

a další

Vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná o nadstandardní léčebnou metodu, léčba není hrazena zdravotní pojišťovnou.Český rozhlas - záznam pořadu s MUDr. Zbyňkem Maškou o léčbě ACP metodou - léčbě vlastními krevními destičkami ze 7. 9. 2012
Záznam z Českého rozhlasu – MUDr. Maška o léčbě ACP (od 30:45 min)
O léčbě ACP metodou na www.novinky.cz
Video: léčba ACP metodou (anglicky)
Pořad o léčbě ACP metodou– U.S. televize (anglicky)